PIONERI

CURATORIAL PLATFORM OF EMERGING FINE ARTISTS

Музички Блок, Доротеј Нешовски

June 30, 2023
pioneri

Доротеј Нешовски, Музички Блок

Концептот има за цел  да се фокусира на истражување на односот помеѓу уметноста и јазикот, истражувајќи го гласот, фонетиката и уметничкото изразување, особено преку визуелни објекти и гласови.

Фонетиката, проучувањето на гласовите и нивниот изговор, игра значајна улога во овој уметнички потфат. Уметникот има намера да создава дела инспирирани од македонските музички бендови и нивните текстови, вградувајќи ги во современата поетика. Со стимулирање на гласот и јазикот во уметничкото изразување, уметникот се обидува да претстави уникатен спој на визуелни и аудитивни елементи.

Истражувањето вклучува создавање на тридимензионални релјефи кои ги замаглуваат линиите помеѓу сликарството, скулптурата и архитектурата. Секој релјеф ќе го носи името на скопските населби, македонски песни и текстови од музичката уметност и современата поезија. Пристапот на уметникот вклучува преобликување на предметите, спојување на различни географии, времиња и стилови во унифициран простор и време. Овие големи геометриски релјефи и просторни скулптури ја истражуваат материјалноста, текстурата и границите на дводимензионалниот простор, нудејќи визуелна интерпретација на јазикот.

Концептот на „ Музички блок“ се чини дека сугерира дека оваа изложба оди подалеку од индивидуалниот уметник и има за цел да ја вклучи публиката во дијалог за уметноста, лекциите, идеите, игрите и перцепцијата на просторот. Поканува прашања за потеклото и дестинациите на користените трудови, предизвикувајќи ги конвенционалните поими за уметничко создавање и потрошувачка.

Истражувањето вклучува создавање на тридимензионални релјефи кои ги замаглуваат линиите помеѓу сликарството, скулптурата и архитектурата. Секој релјеф ќе го носи името на скопските населби, македонски песни и текстови од музичката уметност и современата поезија. Пристапот на уметникот вклучува преобликување на предметите, спојување на различни географии, времиња и стилови во унифициран простор и време. Овие големи геометриски релјефи и просторни скулптури ја истражуваат материјалноста, текстурата и границите на дводимензионалниот простор, нудејќи визуелна интерпретација на јазикот.

Концептот на „ Музички блок“ се чини дека сугерира дека оваа изложба оди подалеку од индивидуалниот уметник и има за цел да ја вклучи публиката во дијалог за уметноста, лекциите, идеите, игрите и перцепцијата на просторот. Поканува прашања за потеклото и дестинациите на користените трудови, предизвикувајќи ги конвенционалните поими за уметничко создавање и потрошувачка.

На изложбата ќе бидат претставени уметнички слики и скулптури изработени од колажирани скулпторски материјали. Едната инсталација ќе се состои од обоени моливи, додека другата ќе биде предмет создаден од дрво и дрвени моливи обликувани во уметничка форма.

Дополнително, ќе има скулптури изработени од дрвени моливи на големи триаголни  плотни  создавајќи движење во просторот и ликовно решавање на амбиентот светлото и просторот- вајабилна скулптура и ѕидна инсталација. Овие подвижни скулптури и ѕидни инсталации со димензии 3×6 метри ќе придонесат за целокупното извонредно искуство на изложбата.

„Урбани карти“ тие се визуелни претстави на урбаните простори, нудејќи контекст за уметничките дела или обезбедувајќи дополнителни слоеви на значење.

Генерално, овој концепт претставува иновативен и интердисциплинарен пристап кон уметноста, спојувајќи ги елементите на литературата, фонетиката, скулптурата, сликарството и инсталацијата за редефинирање на традиционалните граници и предизвикување на перцепциите на гледачите. Се стреми да стимулира ангажман и дијалог, поканувајќи ја публиката да истражува нови димензии на уметничко изразување и интерпретација.

Делата се посветени на македонската литература на современи автори и авторки, како и на фонетиката на истакнати радио водители и водителки од 1940 год. па навака претставени преку одредени културни и општествени движења.

Leave a comment